Manevi İklimde İlerlemek İçin 12 İlke
A+ A-
10 Eylül 2021 Cuma 16:46:44
329 kez okundu.
Kalbin zindeliğini muhâfaza edip mânen terakkî edebilmesi nazargâh-ı ilâhî olan gönlün selîm hâle gelmesine bağlıdır. Bu ise bazı esaslara riâyetle sağlanabilir. İşte manevi yolda ilerlemek için dikkat etmeniz gereken 12 kural…

Kalbin zindeliğini muhâfaza edip mânen terakkî edebilmesi nazargâh-ı ilâhî olan gönlün selîm hâle gelmesine bağlıdır. Bu ise bazı esaslara riâyetle sağlanabilir. İşte manevi yolda ilerlemek için dikkat etmeniz gereken 12 kural…

 • Rızkın helâl olmasına dikkat etmek.
 • Kul ve mahlûkât hakkına riâyet etmek.
 • Sürekli istiğfar ve duâ hâlinde bulunmak.
 • Kur'ân-ı Kerîm okumak ve ahkâmına tâbî olmak.
 • İbâdetleri huşû ile edâ etmek.
 • Tefekkürde derinleşmek, her şeyde ve her yerde ilâhî kudret ve azâmetin mührünü görebilmek.
 • Geceleri ihyâ etmek. Gecelerimiz mânen ne kadar aydınlık olursa, o hâl, gündüzümüze de akseder. Seherler, en kıymetli anlardır. O vakitleri ziyân etmek, mânevî bakımdan büyük bir kayıptır.
 • Zikrullah ve murâkabeye devam etmek.
 • Ölümü tefekkür etmek.
 • Sâlih ve sâdıklarla beraber olup, fâsık ve fâcirlerden uzak durmak.
 • İlmiyle amel eden âlim ve âriflerin sohbetlerine devam etmek.
 • İnfak ehli olmak.

Hâsılı insanı eğitip yetiştirecek eğitimci, hocaefendi ve öğretmen gibi hizmet insanlarının, önce kendi gönüllerini bir dergâh hâline getirmeleri zarûrîdir. Gönül âlemi bir dergâh hâline gelmemiş kimselerin durumu, temelsiz bir binânın duvarlarına benzer ki bunlar, bir müddet sonra yıkılıp yok olmaya mahkûmdur.

Ancak gönüllerini mahlûkata açarak onları kucaklayanlar, Bahâuddîn Nakşibend, Hazret-i Mevlânâ, Yûnus Emre ve emsâli Hak dostları gibi fânî ömürlerinden sonra da kıyâmete kadar devam ederler. Mekteplerindeki mârifetullah ve muhabbetullah dersleri de kesintisiz bir şekilde sürüp gider.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları, İslam ve İhsan